Zostavovanie steny z dosiek a upevňovanie na trámy

18

Zostavovanie steny z dosiek a upevňovanie na trámy

Zdroj: Peter Danko Zdieľať