Pohľad na dokončenú prvú fázu rekonštrukcie hnojiska

34

Pohľad na dokončenú prvú fázu rekonštrukcie hnojiska

Zdroj: Peter Danko Zdieľať