Čeľuste svorky potrebujeme vybrať, otočiť a nasadiť naspäť…

3a

Čeľuste svorky potrebujeme vybrať, otočiť a nasadiť naspäť na tyč – základňu. Môžeme začať s otočením pevnej, teda statickej čeľuste.

Zdroj: Peter Danko Zdieľať