Pohľad na faru z 30. rokov minulého storočia.

01b_beluj_fara_30_roky

Pohľad na faru z 30. rokov minulého storočia.

Zdieľať