Fara je postavená v umelo vybudovanom teréne vysekanom do…

02_Miro_Pochyba_8232

Fara je postavená v umelo vybudovanom teréne vysekanom do svahu. Nad ňou sa týči rozľahlá záhrada, ku ktorej vedie kamenné schodisko.

Zdieľať