Základom vegetácie lemujúcej gánok sú rastliny prirodzené pre…

03_Miro_Pochyba_8563

Základom vegetácie lemujúcej gánok sú rastliny prirodzené pre toto prostredie.

Zdieľať