Jednotné materiálové vyhotovenie nábytku sa tiahne celým interiérom.…

02_Miro_Pochyba_1414

Jednotné materiálové vyhotovenie nábytku sa tiahne celým interiérom. Vstupnú halu plynulo prepája s otvorenou dennou zónou.

Zdroj: Miro Pochyba Zdieľať