Výrazný stôl: Odvážny farebný prvok popri neutrálne ladenom…

05_MP_1B9A8685

Výrazný stôl: Odvážny farebný prvok popri neutrálne ladenom základe vygraduje priestor. Nebojte sa ho. Foto: Miro Pochyba

Zdieľať