Čierne bakelitové zástrčky sú veľmi výrazným prvkom industrializmu.…

12_MP_1B9A8784

Čierne bakelitové zástrčky sú veľmi výrazným prvkom industrializmu. Foto: Miro Pochyba

Zdieľať