Korene rastlín kopírujúce tvar nádoby, v ktorej boli vysadené,…

04_shutterstock_1637954281

Korene rastlín kopírujúce tvar nádoby, v ktorej boli vysadené, sú jasným znakom, že rastlinu treba presadiť do väčšieho črepníka. Presadiť treba aj kúpené rastliny, pretože substrát, v ktorom sú vysadené, je určený iba na krátky čas.

Zdieľať