4 Základ: Stena je pripravená na lepenie betónového…

04_Derikova_obklad_P1011119

4 Základ: Stena je pripravená na lepenie betónového obkladu. Jej skladba: obvodový múr (380 mm), fasádny zatepľovací systém z polystyrénu (100 mm), výstužná armovacia vrstva, kotvy.

Zdieľať