1 strešná krytina na latách 2 kontralaty pozdĺž…

03_rockwool

1 strešná krytina na latách 2 kontralaty pozdĺž krokiev 3 poistná hydroizolácia difúzne otvorená 4 izolácia 5 pomocné krokvy 6 krokvový držiak 7 parozábrana 8 debnenie 9 krokvy
zateplenie podkrovia medzi krokvami a pod nimi

Zdieľať