1 Výkopové práce: Vykopeme zeminu do potrebnej hĺbky…

01_Derikova_chodnik_P1010238

1 Výkopové práce: Vykopeme zeminu do potrebnej hĺbky a šírky. Výkop by mal byť o 30 cm širší, ako bude šírka dláždenej plochy. Dno by malo mať sklon minimálne 0,5 % v pozdĺžnom smere, aby sa dažďová voda prirodzene odvádzala z vydláždenej plochy.

Zdieľať