2 Základy pod obrubníky: Na okrajoch výkop prehĺbime,…

02_Derikova_chodni_101743

2 Základy pod obrubníky: Na okrajoch výkop prehĺbime, aby sme mohli vybudovať základy na uloženie obrubníkov, a podsypeme ho drveným kamenivom (frakcia 16 – 32 mm).

Zdieľať