Na realizáciu hrubej stavby zvoľte zvislé a vodorovné…

1_uvod

Na realizáciu hrubej stavby zvoľte zvislé a vodorovné stavebné konštrukcie z jedného stavebného systému a presne dodržte technologický postup výstavby. (Foto Referenčné stavby TDI)
realizácia hrubej stavby

Zdieľať