Skladba jednoplášťovej plochej strechy s bežným poradím vrstiev: a …

Späť na článok: Plochá strecha od A po Z 1/11
1_skladba

Skladba jednoplášťovej plochej strechy s bežným poradím vrstiev: a  – nosná konštrukcia so spádovou vrstvou b – penetračný náter a parozábrana c – tepelná izolácia d – povlaková fólia e – ochranná geotextília f – ochranná štrková vrstva (Foto: www.strechy-izolacie.com)
Skladba jednoplášťovej plochej strechy

Zdieľať