Skladba strešného plášťa s tepelnou izoláciou nad krokvami: a –…

Späť na článok: Šikmá strecha od A po Z 13/14
skladba

Skladba strešného plášťa s tepelnou izoláciou nad krokvami: a – krokvy b – debnenie c – parozábrana d – tepelná izolácia z kamennej vlny e – poistná hydroizolácia, latovanie f – strešná krytina
Skladba strešného plášťa

Zdieľať