12 vydaní za cenu 9!

Predplaťte si mesačník Pekné bývanie a tri vydania dostanete ZADARMO.

Objednať
Aktuálne v predaji!

Špeciál Pekné bývanie v záhrade.

Objednať
Aktuálne v predaji!

Dom a byt

Objednať
Aktuálne v predaji!

Koncept

Objednať

Elektrické podlahové vykurovanie v kocke. Čo všetko sa o ňom oplatí vedieť?

Zdieľať 25. 04. 2023
Elektrické podlahové vykurovanie v kocke. Čo všetko sa o ňom oplatí vedieť? Zdroj: Shutterstock

Premýšľate nad podlahovým vykurovaním? Tentoraz sa bližšie pozrieme na to elektrické.

Každý systém má svoje za a proti. Elektrické vykurovanie nie je práve efektívne riešenie v starších domoch s vyššími tepelnými stratami. Ale v novostavbách, ktoré dnes vykazujú nízke tepelné straty, je situácia úplne iná. Obstarávacie aj prevádzkové náklady sú pri elektrickom podlahovom vykurovaní veľmi priaznivé.

Ako elektrické vykurovanie podlahy funguje?

Elektrické podlahové vykurovanie podobne ako teplovodné patrí medzi tzv. veľkoplošné nízkoteplotné vykurovacie sústavy, ktoré sú všeobecne veľmi pozitívne z hľadiska spotreby energie a optimálneho rozloženia teploty v priestore.

Systém ohrieva veľké plochy na teploty len o málo vyššie, ako je teplota prostredia. K zmene tepla dochádza čiastočne sálaním a mikrokonvekciou, pričom mikrokonvekcia prebieha na celej ploche.

Výrazným rozdielom v porovnaní s tzv. bodovým zdrojom tepla je podstatne rovnomernejšie rozloženie teploty v priestore, obmedzenie cirkulácie a vysušovania vzduchu. Vykurovacie prvky sú zabudované do konštrukcie a nerušia svojím vzhľadom priestor.

Z hľadiska funkčnosti je elektrické podlahové vykurovanie úplne zhodné s teplovodným podlahovým vykurovaním. Pri elektrickom podlahovom vykurovaní hovoríme vo všeobecnosti o priamom, zmiešanom (poloakumulačnom) alebo akumulačnom spôsobe vykurovania.

Elektrické podlahové vykurovanie v kuchyni

Zdroj: Ecofloor

Spoznajte rozdiely

Systém s relatívne malou mierou akumulácie sa nazýva priamovykurovací (priamovýhrevný) – vtedy je vykurovacia rohož alebo fólia umiestnená bezprostredne pod podlahovou krytinou.

Zmiešaný systém má vykurovací prvok umiestnený v približne 5 až 6 cm hrubej vrstve betónu alebo anhydritu. Je to dnes najbežnejšie riešenie na trvalé vykurovanie.

Štandardný akumulačný systém (vykurovacia rohož je umiestnená vo vrstve betónu 12 až 15 cm) má pri prevádzke zvyčajne problémy s reguláciou, a tým aj s udržaním optimálnej tepelnej pohody.

S tým súvisí aj menšia hospodárnosť premeny energie na užitočné teplo. Takáto konštrukcia sa však v dnešných novostavbách vôbec nepoužíva, keďže ide o systém s dlhou zotrvačnosťou a komplikovanou regulovateľnosťou.

Ak sa rozhodnete pre priamovýhrevné alebo zmiešané vykurovanie, musíte sa rozhodnúť, či vykurovacia podlaha bude jediným zdrojom tepla v miestnosti alebo doplnkovým zdrojom k iným vykurovacím prvkom.

Elektrické podlahové vykurovanie

Zdroj: Shutterstock

Podľa toho sa volí veľkosť plošného príkonu vykurovacej rohože alebo vykurovacej fólie. Ak vykurovací prvok v miestnosti predimenzujete a doplníte ho vhodným termostatom, tak vám neodoberie viac elektrickej energie (kWh) ako správne dimenzovaný prvok, jeho výhodou bude navyše omnoho dynamickejšia prevádzka.

Nevýhodou však budú vyššie obstarávacie náklady a možno aj vyšší výkon hlavného ističa, rovnajúci sa vyššej sume za stále platby za elektrinu. Tá tvorí významnú časť účtu za energiu.

Z tohto dôvodu je veľmi dôležitý projekt, ktorý slúži nielen na optimalizáciu obstarávacích a prevádzkových nákladov, ale aj tepelného komfortu pri každodennom užívaní.

Pri montovaných stavbách, v ktorých sa realizujú väčšinou tzv. suché podlahy, sa priamo na tepelnú izoláciu kladú napríklad OSB dosky alebo sadrovláknité dosky. Pri týchto typoch stavieb je priamovykurovací systém jediným možným variantom podlahového vykurovania, pretože vrstva betónu alebo anhydritu tu jednoducho nie je.

S batériovým úložiskom ušetríte

Výrobci elektrických sálavých vykurovacích systémov reagujú na rastúci dopyt po batériových staniciach pre domácnosti prostredníctvom originálneho softvéru.

Systém HES (second life batérie z automotive) dokáže aktívne využívať denný spotový trh s elektrickou energiou. Týmto spôsobom je možné v súčasnosti znížiť cenu elektrickej energie po väčšinu roka na predkrízovú úroveň, v období vykurovacej sezóny potom o niečo vyššiu, ale stále o desiatky percent menej ako pri jej priamom nákupe.

kladenie podlahy na elektrické vykurovanie

Zdroj: Shutterstock

Vykurovanie a životné prostredie

Enviromentálne dopady elektrických sálavých vykurovacích systémov sú výrazne nižšie ako u tepelných čerpadiel.

Potvrdila to aj nová štúdia, ktorú realizovalo Univerzitné centrum energeticky efektívnych budov (UCEEB) ČVUT v Prahe. Tá podľa metodiky EÚ porovnávala vykurovanie pomocou elektrických vykurovacích káblov, sálavých panelov a tepelné čerpadlo s teplovodným podlahovým systémom.

Výsledky štúdie ukázali, že v drvivej väčšine parametrov je tepelné čerpadlo v priebehu celého životného cyklu – výroba-užitie-likvidácia – výrazne väčšou záťažou pre životné prostredie, než vykurovanie pomocou vykurovacích káblov či rohoží.

Jedným z dôvodov, prečo je spotreba elektrickej energie v budovách vykurovaných sálavými systémami o cca 40 % nižšia ako pri teplovodných systémoch s tepelnými čerpadlami, je skutočnosť, že sálavé systémy sa v budovách veľmi často kombinujú napríklad s kachľami na drevo či kozubmi.

Na rozdiel od teplovodných systémov totiž sálavé systémy úplne automaticky reagujú na akýkoľvek ďalší tepelný zdroj v miestnosti, či už je ním kozub, žehlička, varná doska alebo človek.

Bez akýchkoľvek dodatočných strát spôsobených cirkuláciou teplej vody možno ľubovoľne obmedziť vykurovanie v jednotlivých miestnostiach a v komfortnom režime prevádzkovať iba niektoré.

Prečítajte si tiež

4 najčastejšie chyby pri výbere vykurovania do A0 domov
4 najčastejšie chyby pri výbere vykurovania do A0 domov

Batériová stanica umožňuje plynulú prevádzku v sieťovom aj nesieťovom režime a reguluje nezávisle každú fázu zvlášť. Vstavaný striedač dokáže energiu zároveň odoberať aj dodávať. Bonusom z hľadiska ekológie a cirkulárnej ekonomiky je aj využitie lítium-iónových batérií z elektromobilov.

Vyberte si podlahu

Priamovýhrevné vykurovanie má jasnú prioritu minimálne v dvoch aspektoch. Prvým sú drevené a laminátové plávajúce podlahy, ktoré sa kladú na vyrovnávaciu izoláciu, teda na izolačnú podložku, ktorá vyrovnáva drobné nerovnosti podlahy a zároveň bráni, aby sa krokový hluk prenášal na konštrukciu podlahy.

kladenie podlahy na elektrické vykurovanie

Zdroj: Shutterstock

Vykurovací kábel uložený v betóne (čo je prípad zmiešaného vykurovania) by sa nachádzal až pod touto izoláciou, takže medzi podlahou a kúrením by vznikla nežiaduca tepelná izolácia.

Tým by sa, samozrejme, výrazne zhoršila ekonomika prevádzky. Preto je v tomto prípade vhodnejšie použiť vykurovacie fólie, ktoré ležia priamo pod plávajúcou podlahou.

Pre lepšiu orientáciu alebo Čo je dobré o elektrickom podlahovom vykurovaní vedieť

1 Elektrické systémy sa pri energeticky úsporných budovách v porovnaní s teplovodným podlahovým vykurovaním javia ako efektívnejšie. Dôvod je jednoduchý.

Tepelná strata budov, a teda aj spotreba energie v posledných rokoch významne poklesla a v mnohých prípadoch tak prestali byť rozhodujúce prevádzkové náklady.

Prečítajte si tiež

8 najčastejších otázok o podlahovom vykurovaní
8 najčastejších otázok o podlahovom vykurovaní

2 Dôležitejšími faktormi sa stali celková výška prvotnej investície, náklady na revízie a údržbu, životnosť, spoľahlivosť systému aj komfort. Elektrické vykurovanie dokáže poskytnúť potrebné parametre, napr. aj pri stropnom vykurovaní vykurovacími fóliami.

3 Vyššia flexibilita a výborná regulovateľnosť z pohľadu prevádzkových nákladov je úplne najzásadnejšia výhoda. Pomocou centrálnej riadiacej jednotky môžete nastaviť teplotu individuálne v každej miestnosti.

Elektrické podlahové vykurovanie

Zdroj: Shutterstock

Centrálna jednotka umožňuje tak individuálnu reguláciu teploty v miestnostiach, ako aj centrálne ovládanie z jedného miesta. Môžete regulovať tiež jednotlivé časti podlahy, napríklad pred francúzskymi oknami.

Vyššie typy regulácie umožňujú ovládanie aj cez internet, iné nie sú prepojené káblami, ale komunikujú spolu bezdrôtovo a sú tak ideálne napríklad pri rekonštrukcii.

4 V porovnaní s teplovodným vykurovaním má elektrické jednoduchšiu a lacnejšiu inštaláciu, teda nižšie obstarávacie náklady.

Pri energeticky úsporných stavbách, čo sú dnes už všetky novostavby, vstupuje do hry aj faktor tepelnej zotrvačnosti. Dlhodobé skúsenosti z prevádzky ukazujú, že z hľadiska rýchlosti reakcie na zmeny vonkajšej teploty a náhodné tepelné zisky, ktoré sú v energeticky hospodárnych domoch veľmi zreteľné (slnko, viac ľudí v miestnosti a pod.), je elektrické podlahové vykurovanie z hľadiska spotreby energie veľmi rýchle, a tým aj šetrnejšie.

5 Rozšírené teplovodné systémy (s akýmkoľvek zdrojom vrátane plynového kotla, tepelného čerpadla alebo elektrokotla) túto flexibilitu a presnosť dodávok malého množstva potrebného tepla do rôznych priestorov stavby nie sú schopné zabezpečiť, snaha o dokonalejšiu reguláciu pritom vyvoláva neprimerané náklady.

Text: redakcia, odborná spolupráca Fenix
Foto: isifa/Shutterstock, archív firiem
Zdroj: časopis Pekné bývanie 04/2023


Kategórie: Technika