Režim AI Auto Comfort sa dokonale prispôsobí vašim…

01

Režim AI Auto Comfort sa dokonale prispôsobí vašim potrebám aj vonkajšiemu počasiu.

Zdroj: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. Zdieľať