Zapracovanie vysiateho osiva do pôdy pomocou hrablí

5

Zapracovanie vysiateho osiva do pôdy pomocou hrablí

Zdroj: Miro Pochyba Zdieľať