Z pôvodných výsadieb bežnej vidieckej záhrady tu ostala jabloň…

09_Miro_Pochyba_2832

Z pôvodných výsadieb bežnej vidieckej záhrady tu ostala jabloň a lieska, pod ktorými záhradná architektka vytvorila tieňomilný záhon s prevahou japonských veterníc. Rovné a jasné línie kompozície sú zľahka a prirodzene zmäkčované rastlinami. Na takto malom pozemku sú práve ony dobrou voľbou, vnášajúcou do priestoru pokoj.

Zdroj: Miro Pochyba Zdieľať