Trávnatá plocha uprostred záhrady je síce minimálna, no…

04_Miro_Pochyba3454

Trávnatá plocha uprostred záhrady je síce minimálna, no na loptové hry či opaľovanie stačí. Čierna konštrukcia zastrešenia bazéna farebne i tvarovo korešponduje s kovovými prvkami na fasáde domu.

Zdieľať