Z okrasných stromov tu nájdeme hrušku Caleryovu (Pyrus calleryana…

09_Miro_Pochyba_3353

Z okrasných stromov tu nájdeme hrušku Caleryovu (Pyrus calleryana ‚Chanticleer‘), ktorá sa nepestuje pre plody, ako by mohol jej názov navrávať, ale pre potechu oka. Z trvaliek tu majú svoje zastúpenie drobnokveté ruže, ktoré sa prelínajú s výsadbou vyšších okrasných tráv.

Zdieľať