Výsadba zelenej steny z paviniča: vytvorenie drenážnej vrstvy

01_pavinic_M

Výsadba zelenej steny z paviniča: vytvorenie drenážnej vrstvy

Zdroj: Miro Pochyba Zdieľať