Výsadba zelenej steny z paviniča: vyňatie rastlín z…

03_pavinic_M

Výsadba zelenej steny z paviniča: vyňatie rastlín z kontajnerov

Zdroj: Miro Pochyba Zdieľať