Výsadba zelenej steny z paviniča: umiestnenie rastlín do…

04_pavinic_M

Výsadba zelenej steny z paviniča: umiestnenie rastlín do vegetačnej nádoby

Zdroj: Miro Pochyba Zdieľať