Výsadba zelenej steny z paviniča: zasypanie substrátom

05_pavinic_M

Výsadba zelenej steny z paviniča: zasypanie substrátom

Zdroj: Miro Pochyba Zdieľať