Zmestil sa sem, priamo do zatieneného záhona, i…

03_Partero_litomysl_chadimovi_03

Zmestil sa sem, priamo do zatieneného záhona, i vodný prvok s pomalou cirkuláciou v podobe cortenovej misy, ktorý materiálovo nadväzuje na cortenový predel. Foto: Atelier Partero

Zdieľať