Z prízemného bytu sa vychádza na ulicu cez…

11_Partero_IMG_7613

Z prízemného bytu sa vychádza na ulicu cez spoločnú susedskú komunikáciu, čo bolo nutné zachovať. Hoci sa tu nachádzalo trochu zelene, jej výber, stav a zasypanie štrkom pôsobilo vo výsledku nevzhľadne až bezútešne. Foto: Atelier Partero

Zdieľať