Fakľovka (Kniphofia) môže vyrásť do výšky väčšej ako…

05_shutterstock_1039982989

Fakľovka (Kniphofia) môže vyrásť do výšky väčšej ako 1 meter. 4 Farebná pestrosť je vo vidieckej záhrade vítaná.
vidiecka záhrada

Zdieľať