Zadný východ z domu ponúka posedenie „oprené“ o fasádu.…

08_Atelier_Flera_155ZP

Zadný východ z domu ponúka posedenie „oprené“ o fasádu. Dá sa tu takpovediac stratiť pred ruchom sveta i vily a v pokoji sa pokochať výhľadom do záhrady.

Zdieľať