Pôvodný terén sa menil v prírodnej časti záhrady, kde…

09_edengardens_matejhakar_com_9649

Pôvodný terén sa menil v prírodnej časti záhrady, kde je situované i detské ihrisko. V rozmernej záhrade spestrujú rovné plochy terénne vlny.
Minimalistická záhrada s detským ihriskom pri rodinnom dome

Zdieľať