Strecha susediaceho domu je z pohľadu pobytovej terasy dosť…

03_Flera_1095

Strecha susediaceho domu je z pohľadu pobytovej terasy dosť výrazná. Preto sem záhradní architekti navrhli brezový hájik. Keď sa koruny stromov spoja, nebude ju takmer vidieť. Brezový hájik s bohato podsadenými trvalkovými spoločenstvami pretína sieť chodníčkov so skupinkami kameňov z lokálneho kameňolomu.
záhrada oddelená od susedného domu brezovým hájikom s bohatými trvalkovými záhonmi a chodníčkami z lomového kameňa

Zdieľať