V srdci brezového hájika sa ukrýva malý vodný prvok…

05_Flera_1013

V srdci brezového hájika sa ukrýva malý vodný prvok – kameň, z ktorého „vyviera voda“. I tu sa dá v pokoji a nerušene posedieť na jednoduchej lavici z dubového hranola.
záhrada s krytou oddychovou časťou s lavičkou z dubového hranola a vodného prvku v podobe vody vyvierajúcej z kameňa

Zdieľať